Έρευνα: Η επίδραση του Facebook στη συντροφικότητα και την ικανοποίηση των ερωτικών σχέσεων

Music photo created by yanalya - www.freepik.com

Το Facebook και τα υπόλοιπα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «μπήκαν» απότομα στις ζωές των ανθρώπων κερδίζοντας ολοένα και περισσότερο χώρο από την καθημερινότητά μας. Όπως είναι αναμενόμενο έχουν επηρεάσει σημαντικά τις διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων αν και δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα ποιοι τομείς έχουν επηρεαστεί κυρίως και με ποιον ακριβώς τρόπο. Μία από τις παραμέτρους που έχει απασχολήσει τους ερευνητές είναι κατά πόσο ο χρόνος που περνάει κάποιος σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει τη συντροφικότητα και τον βαθμό ικανοποίησης από την σχέση του.

Όπως έχει εντοπιστεί ερευνητικά η συναισθηματική εγγύτητα και ο βαθμός ικανοποίησης από τη σχέση έχουν ισχυρή συσχέτιση. Πρόκειται εξάλλου για ένα εύρημα που έχει επαληθευτεί από πληθώρα μελετών. Στην αρχή μιας πρόσφατης της έρευνας οι επιστήμονες θεωρούσαν δεδομένο ότι η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα επηρέαζε αρνητικά την συναισθηματική εγγύτητα και την συντροφικότητα των συμμετεχόντων. Ωστόσο από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε μικρή συσχέτιση ανάμεσα στον χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης και αντιλήψεων για την ικανοποίηση από τη σχέση. Αντίθετα εντοπίστηκε συσχέτιση, και μάλιστα αρνητική, ανάμεσα στην συναισθηματική εγγύτητα και την χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τον άλλον σύντροφο. Πρόκειται δηλαδή για μια διαφοροποίηση στον τρόπο που αντιλαμβάνεται ένας άνθρωπος την χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τον ίδιο και από τον σύντροφό του.

Το συμπέρασμα αυτό ίσως έχει τις ρίζες του στην ανθρώπινη τάση να προβάλει μια προβληματική συμπεριφορά ως χαρακτηριστικό ενός άλλου ατόμου και όχι του ιδίου. Προς την κατεύθυνση αυτή μπορεί να υποβοηθήσουν και συναισθήματα ζήλιας προς τον σύντροφο, όπως έχει αποδειχθεί σε άλλες έρευνες όπου καταγράφηκαν υψηλότερα ποσοστά ζήλιας και έλλειψης ικανοποίησης από τη σχέση, όταν ένας από τους δύο συντρόφους ασχολούνταν υπερβολικά με το διαδίκτυο. Είναι χαρακτηριστικό ότι παρά την έλλειψη εγγύτητας στο ζευγάρι εξαιτίας της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η ποιότητα της σχέσης και ο βαθμός ικανοποίησης από αυτήν δεν φαίνεται να επηρεάστηκε ιδιαίτερα. Η συναισθηματική εγγύτητα, δηλαδή, φαίνεται να λειτουργεί πολλές φορές ως «κυματοθραύστης» προστατεύοντας την ποιότητα της σχέσης. Το γεγονός αυτό έχει επαληθευτεί σε αρκετές έρευνες όπου η συναισθηματική επένδυση του ζευγαριού στη σχέση έχει λειτουργήσει επικουρικά στην διαχείριση κρίσεων με καλύτερο και πιο γόνιμο τρόπο ώστε να αποφευχθεί η διάσπαση.

Τα αποτελέσματα της έρευνας υποδεικνύουν ότι παρά την επίδραση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην εγγύτητα του ζευγαριού, ο γενικότερος βαθμός ικανοποίησης από τη σχέση δεν φαίνεται να επηρεάζεται ιδιαίτερα. Φαίνεται όμως η αξία της συναισθηματικής εμπλοκής των συντρόφων η οποία μπορεί να προστατεύσει την σχέση όταν υπάρξει κάποια απειλή όπως η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

 

Με τη συνεργασία του Βασιλειάδη Ηλία, Ψυχολόγου στο Ιατρικό Κέντρο Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας Δρ. Θάνου Ασκητή.

Ιατρικό Κέντρο Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας Θάνου Ασκητή
Αθαλάσσας 62, 1ος όροφος

Στρόβολος, Λευκωσία
Τηλ.: 22459555
www.askitis-cy.com
Βρείτε μας και στο Facebook