Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά συστήματα στο σπίτι

Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια, σε περιοχές και περιπτώσεις όπου η πρόσβαση στο δίκτυο δεν είναι εφικτή, τόσο για οικονομικούς όσο και για πρακτικούς λόγους.

Πώς λειτουργεί ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα;

Με την χρήση των φωτοβολταϊκών πλαισίων η ηλιακή ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική και αποθηκεύεται σε μπαταρίες μέσω του ρυθμιστή φόρτισης. Ακολούθως, η αποθηκευμένη ενέργεια διοχετεύεται στον μετατροπέα τάσης όπου μετατρέπεται σε οικιακό ρεύμα και χρησιμοποιείται καθ’όλη τη διάρκεια της μέρας.

Ο σωστός σχεδιασμός ενός τέτοιου συστήματος από εξειδικευμένους μηχανικούς προσδίδει την απαιτούμενη αυτονομία για την ολόχρονη λειτουργία του συστήματος ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών.