«Γνώσεις & Δεξιότητες με χαρακτήρα: Το σχολείο που θέλουμε»

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019 σε καφετέρια της Λευκωσίας, ο Πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου κ. Παναγιώτης Σεντώνας παρουσίασε στους Δημοσιογράφους το πρόγραμμα STEAM schools, την πολιτική πρόταση του ΟΝΕΚ που αποσκοπεί στην εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαίδευση της Κύπρου.

Η εν λόγω παρουσίαση με θέμα «Γνώσεις & Δεξιότητες με χαρακτήρα: Το σχολείο που θέλουμε», είχε στόχο την ενημέρωση των Δημοσιογράφων για τις προσδοκίες που έχουν οι νέοι για το σχολείο, τη διαδικασία μάθησης και τους προσανατολισμούς τους για επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σεντώνας αναφέρθηκε στο πρόγραμμα STEAM schools που θα αρχίσει να λειτουργεί πειραματικά στις αρχές του έτους, προωθώντας ένα σχολείο το οποίο θα εστιάζει στους τομείς της επιστήμης, της μηχανικής, των τεχνών, των μαθηματικών και θα εμπεριέχει βασικές αρχές όπως είναι η θεματική και εξατομικευμένη μάθηση.

Όπως εξήγησε ο κ. Σεντώνας, το σχολείο STEAM, από τα αρχικά των λέξεων «Science», «Technology», «Engineering», «Art» και «Mathematics», αναπτύσσει άριστα τις οριζόντιες δεξιότητες, όπως αυτές της επικοινωνίας, της ομαδικότητας και της δημιουργικότητας.

Τέλος, σημειώνεται ότι την πρωτοβουλία του ΟΝΕΚ στηρίζει επίσης ο Κυριάκος Κόκκινος, Επικεφαλής Επιστήμονας – Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας.