Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Λεμεσού και Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψαν την Πέμπτη 11.7.2019, ο Δήμος Λεμεσού και το Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού με σκοπό την επιστημονική, εκπαιδευτική, πολιτιστική και άλλη συνεργασία.

Το πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψαν ο Δήμαρχος Λεμεσού κ. Νίκος Νικολαΐδης και η Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ισμήνη Κριάρη. Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για την καλλιέργεια των σχέσεων μεταξύ των δύο φορέων και την κοινή προσπάθεια για αμοιβαία κατανόηση και προώθηση της επιστημονικής, εκπαιδευτικής και πολιτιστικής συνεργασίας. Η συμφωνία περιλαμβάνει τη συνεργασία για:

1. Κοινές πολιτιστικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες
2. Συμβουλευτικές επιστημονικές υπηρεσίες και μελέτες
3. Κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα (Ευρωπαϊκά–Εθνικά–Διεθνή)
4. Τοποθέτηση φοιτητών σε εργασιακούς χώρους
5. Ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος

Οι προγραμματισμένες δραστηριότητες και τα αποτελέσματα της συνεργασίας των δυο φορέων θα παρουσιάζονται μέσα από κοινές ενέργειες διάχυσης όπως δημοσιεύσεις, διασκέψεις, ιστοσελίδες και άλλα.

Ένα δεύτερο επίσης μνημόνιο επιστημονικής συνεργασίας υπεγράφη την ίδια μέρα, μεταξύ του Παντείου Πανεπιστημίου και του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου – Ιστορικού Αρχείου – Κέντρο Μελετών Λεμεσού.