Τα ποσοστά των παιδιών εκτός γάμου στην Ευρώπη – Στην Κύπρο τα ποσοστά οκταπλασιάστηκαν!

A newborn baby

Πάνω από 5,1 εκατομμύρια μωρά γεννήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) το 2016 και ένα μεγάλο ποσοστό εξ’ αυτών ήταν εκτός γάμου.

Το ποσοστό των γεννήσεων εκτός γάμου αυξάνεται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό.

To υψηλότερο ποσοστό έχει η Γαλλία (59,7% το 2016) και το χαμηλότερο στην Ελλάδα (9,4%). Τα στοιχεία βασίζονται σε έρευνα της Eurostat στις 28 χώρες μέλη της ΕΕ.

Συνολικά στην ΕΕ, το ποσοστό των γεννήσεων εκτός γάμου ανήλθε σε 43% το 2016, σημειώνοντας αύξηση περίπου 15% από το 2000. Η αύξηση είναι περίπου μία εκατοστιαία μονάδα κάθε χρόνο.

Σημειώνεται ότι σε οκτώ κράτη-μέλη της ΕΕ, το 2016, οι γεννήσεις εκτός γάμου ήταν περισσότερες: Γαλλία (60%), Βουλγαρία και Σλοβενία (και 59%), Εσθονία (56%), Σουηδία (55% ), Πορτογαλία (53%) και Κάτω Χώρες (50%).

Η Eurostat ανέφερε ότι ο αριθμός των γεννήσεων εκτός γάμου έχει αυξηθεί στις μεσογειακές χώρες. Οκταπλασιάστηκε στην Κύπρο (από 2,3% το 2000 σε 19,1% το 2016), τριπλασιάστηκε στη Μάλτα (από 10,6% σε 31,8%) και την Ιταλία (από 9,7% σε 28,0%), ενώ υπερδιπλασιάστηκε στην Ισπανία, στην Ελλάδα και την Πορτογαλία.

Σκιαγραφώντας την εξέλιξη των ποσοστών γεννήσεων εκτός γάμου στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 60 ετών, το 1960 ήταν 1,2%, το 1980 1,5%, το 2000 4%, το 2007 5,2%, το 2010 7,3% για να ανέλθει στο υψηλότερο σημείο τους χρονικά το 2016 στο 9,4%.

 

Πηγή