Ματαιώθηκε η πτήση, χάσατε αποσκευές ή καθυστέρησε η αναχώρηση; Μάθετε τα δικαιώματά σας!

Ματαίωση πτήσης; Καθυστέρηση πτήσης; Άρνηση Επιβίβασης; Απώλεια ή φθορά αποσκευών; Σε ποιον δεν έχει συμβεί τουλάχιστον ένα από τα πιο πάνω έστω για μία φορά στη ζωή του! Χάρη στον ευρωπαϊκό κανονισμό, ο οποίος κατοχυρώνει τα δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν αεροπορικώς, έχετε δικαίωμα για επιστροφή του αντίτιμου εισιτήριου, εξασφάλιση εναλλακτικού τρόπου μετάβασης στον τελικό προορισμό, αποζημίωση και άλλα.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανονισμοί που προστατεύουν τα δικαιώματά σας:

  1. Εάν η πτήση σας έχει ματαιωθεί, η αεροπορική εταιρεία πρέπει να σας δώσει την επιλογή μεταξύ επιστροφής αντίτιμου του εισιτήριου ή εξασφάλιση εναλλακτικού τρόπου μετάβασης στον τελικό προορισμό. Μπορεί, επίσης, να έχετε δικαίωμα για επιπρόσθετη χρηματική αποζημίωση (€250-€600) κάτω υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Σημείωση: Δεν έχετε οποιοδήποτε δικαίωμα σε αποζημίωση εάν η αεροπορική εταιρεία αποδείξει ότι η ματαίωση πτήσης προκλήθηκε από έκτακτες περιστάσεις (π.χ. κλείσιμο εναέριου χώρου) ή εάν η εταιρεία σας έχει ενημερώσει 14 ημέρες πριν την προγραμματισμένη πτήση ή αν η πτήση έχει προγραμματισθεί κοντά στην αρχική πτήση.

2. Έχετε το δικαίωμα σε βοήθεια (όπως αναψυκτικά, γεύματα, τηλεφώνημα και μια διανυκτέρευση) αν χρειαστεί κατά την αναμονή για την εκ νέου δρομολόγηση. Αν ζητήσετε επιστροφή του αντίτιμου του εισιτηρίου σας, έχετε το δικαίωμα και σε οποιαδήποτε περαιτέρω βοήθεια ή αλλαγή του δρομολογίου. Για μεγάλες καθυστερήσεις, μπορεί να έχετε δικαίωμα για βοήθεια και αποζημίωση, ανάλογα με τη διάρκεια της καθυστέρησης και την απόσταση της πτήσης.

3. Σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης, έχετε το δικαίωμα για επιστροφή του αντίτιμου του εισιτήριου ή εξασφάλιση εναλλακτικού τρόπου μετάβασης στον τελικό προορισμό. Μπορεί επίσης να έχετε δικαίωμα για χρηματική αποζημίωση. Εάν επιλέξετε τον εναλλακτικό τρόπο μετάβασης στον τελικό προορισμό σας, έχετε δικαίωμα για περαιτέρω βοήθεια, εάν χρειαστεί.

4. Εάν η αποσκευή σας έχει χαθεί, καταστραφεί ή καθυστερήσει, έχετε δικαίωμα σε αποζημίωση από την αεροπορική εταιρεία μέχρι €1200.

Σημείωση: Η αεροπορική εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη εάν μπορεί να αποδείξει ότι είχε λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να αποφύγει ή ότι ήταν αδύνατο να αποφευχθεί το οποιοδήποτε πρόβλημα με την αποσκευή. Εάν η αποσκευή έχει καταστραφεί ή φθαρεί, θα πρέπει να υποβάλετε το παράπονό σας μέσα σε 7 ημέρες από την παραλαβή της αποσκευής σας και μέσα σε 21 ημέρες για την καθυστέρηση των αποσκευών.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου