Θέρμανση σπιτιού μέσω φωτοβολταϊκών

Με βάση το νέο σχέδιο, το οποίο ανακοινώθηκε από το Υπουργέιο Ενέργειας για τα συστήματα Φωτοβολταϊκών net-metering για οικίες, ο συμψηφισμός, πλέον, μπορεί να περιλαμβάνει και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από θερμοσυσσωρευτές που λειτουργούν στην κατοικία με βάση τη διατίμηση εκτός αιχμής, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιτητές θα δηλώσουν ότι επιθυμούν στους συμψηφισμούς να περιλαμβάνονται και οι θερμοσυσσωρευτές.

Πως εφαρμόζεται το σχέδιο;
Ο συμψηφισμός της ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνεται από την ΑΗΚ είτε ανά δίμηνο είτε ανά μήνα για ένα ημερολογιακό έτος. Όποιαδηποτε πλεονάσματα θα μεταφέρονται στην επόμενη διμηνία ή μήνα, ενώ οποιαδήποτε ελλείματα θα πληρώνονται κανονικά στον τρέχον μήνα. Στον τελευταίο λογαριασμό του ημερολογιακού έτους θα γίνεται η τελική η διαγραφή των πλεονασμάτων, εάν υπάρχουν φυσικά. Ως τελευταίος λογαριάσμος του ημερολογιακού έτους θεωρείται ο λογαριασμός του καταναλωτή που έγινε καταγραφή μέτρησης έντος Φεβρουαρίου ή Μαρτίου. Με αυτόν τον τρόπο η θέρμανση μπορεί να είναι πιο οικονομική με την χρήση των Φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Ακόμη δίνεται η δυνατότητα σε όσους έχουν είδη Φωτοβολταϊκά συστήματα και έχουν και θερμοσυσσωρευτές να κάνουν αναβάθμιση του συστήματος τους και να περιλάβουν στον συμψηφισμό και τις καταναλώσεις των θερμοσυσσωρευτών.