Με 4434 ώρες ηλιοφάνειας μπορείς και εσύ να μειώσεις τον λογαριασμό της ΑΗΚ κατά 75%

Στην Κύπρο έχουμε την Ενέργεια για ένα καλύτερο αύριο, λόγο τις γεωγραφικής μας θέσης και του μεγάλου μας ευεργέτη. Μας δωρίζει 4434 περίπου ώρες ηλιοφάνειας τον χρόνο. Ίσως τις περισσότερες από όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Το ποσό της ηλιακής ενέργειας που φτάνει στην επιφάνεια του πλανήτη, κάθε χρόνο, είναι τόσο μεγάλο που υπολογίζεται ότι είναι διπλάσιο από το σύνολο της ενεργείας που μπορεί να παραχθεί από όλους τους εναπομείναντες μη ανανεώσιμους πόρους της Γης, όπως άνθρακα, πετρελαίου, φυσικού αερίου, ουρανίου και άλλους.

Για καλύτερο βιοτικό επίπεδο
Έχουμε την ενέργεια για ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο, επωφελούμενοι από το σχέδιο “Νet metering συμψηφισμός μετρήσεων” της Κυπριακή κυβέρνηση μέσω της Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου που δίνουν την δυνατότητα σε κάθε καταναλωτή, να εκμεταλλευτεί τον ενεργειακό πλούτο της Κύπρου, Λόγω των αυξημένων αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια και των δεσμεύσεων μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου μπορούμε να εγκαταστήσουμε στις οροφές των υποστατικών μας, ή εντός του ίδιου τεμαχίου με το υποστατικό, μικρό ΦΒ σύστημα ισχύος μέχρι και 5 Κw. Η εξοικονόμηση που επιτυχαίνεται με το εν λόγο σύστημα μπορεί να απόσβεση την αρχική επένδυση σε διάστημα μικρότερο των 5 χρόνων. Καθιστούμε με αυτό τον τρόπο, το υποστατικό μας πιο φιλικό για το περιβάλλον και για τα παιδιά μας με πολύ λιγότερα λειτουργικά έξοδα.

Δυνατότητες «Αυτοπαραγωγής»
Έχουμε την ενέργεια για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσων των συστημάτων “Αυτοπαραγωγής’’. Πρόκειται για Διασυνδεδεμένα ΦΒ συστήματα ηλεκτροπαραγωγής που είναι εγκατεστημένα στην οικοδομή Εμπορικού ή Βιομηχανικού καταναλωτή, των οποίων η παραγόμενη ενέργεια δεν εγχέεται στο Δίκτυο αλλά χρησιμοποιείται ανά πάσα στιγμή αποκλειστικά και μόνο για ιδία κατανάλωση. Προτείνεται για επιχειρήσεις που έχουν συνεχείς καταναλώσεις, όπως ψυκτικούς θαλάμους, υπεραγορές, φούρνους, ξενοδοχεία ή βιομηχανικές μονάδες που χρειάζονται ηλεκτρισμό κατά την ώρα που παράγουν τα φωτοβολταϊκά. Με τον εν λόγο σχέδιο μπορεί να επιτευχθεί μείωση του κόστους ηλεκτρισμού μέχρι και 75%.

Με φωτοβολταϊκά συστήματα σε απομακρυσμένες περιοχές Την ενέργεια για ηλεκτροδότηση του εξοχικού μας σε περιοχές και περιπτώσεις όπου η πρόσβαση στο δίκτυο δεν είναι εφικτή, τόσο για οικονομικούς όσο και για πρακτικούς λόγους. Αυτό μπορεί να γίνει με αυτόνομα ΦΒ συστήματα που παράγουν και αποθηκεύουν το απαιτούμενο ηλεκτρικό ρεύμα για κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρισμό του υποστατικού στο οποίο είναι εγκατεστημένο. Ο σχεδιασμός ενός τέτοιου συστήματος προσδίδει την απαιτούμενη αυτονομία για λειτουργία του συστήματος ακόμη και τις μέρες με μηδενική ηλιοφάνεια. Με άλλα λόγια ένα τέτοιο σύστημα λειτουργεί στην Κύπρο ολόχρονα ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών.

Η Εκμετάλλευση του Ήλιου μέσων των ΦΒ συστημάτων είναι μια αξιόπιστη τεχνολογία με τις μεγαλύτερες εγγυήσεις που συναντώνται στην αγορά. Η διάρκεια ζωής ενός ΦΒ συστήματος, ξεπερνά τα 25 έτη, με αντασφαλισμένες εγγυήσεις από τους ιδίους τους κατασκευαστές ότι η απόδοση τους τα επόμενα 25 χρόνια δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 80% τις αρχικής παραγωγής. Η λειτουργία ενός ΦΒ συστήματος δεν προϋποθέτει ιδιαίτερα κόστη παραμόνο των καθαρισμό των γυαλιών και την επιθεώρηση των καλωδίων αλλά πρέπει να σχεδιαστεί σωστά για να δώσει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα χωρίς απρόσμενα λειτουργικά έξοδα. Τα πολλά χρόνια λειτουργίας ενός ΦΒ συστήματος σε συνδυασμό με την ανάγκη για απρόσκοπτη λειτουργία καθιστούν την φερεγγυότητα και αξιοπιστία του προμηθευτή και του εγκαταστάτη τους ως το πλέον ουσιαστικό συστατικό.

TOP TIP!
Κάθε καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει πως τα σχέδια της Κυβέρνησης για αδειοδότηση ΦΒ εγκαταστάσεων όπως το ‘’Νet-Metering’’ και η ‘’Αυτοπαραγωγή’’ έχουν ορίζοντα το 2020 και ότι θεωρούνται ως χορηγίες του κράτους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τα επόμενα 2-3 χρόνια, αλλά η συνέχιση των συγκεκριμένων σχεδίων δεν είναι σίγουρη. Ας φανούμε λοιπόν τυχεροί και ας εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία που μας δίνεται!