Οι επιπτώσεις της πανδημίας στη νεολαία και τις οργανώσεις νεολαίας και εισηγήσεις για αντιμετώπιση τους

Η πανδημία του Covid-19 και τα περιοριστικά μέτρα έχουν επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό διάφορες πτυχές της ζωής των νέων, όπως επίσης και τη δράση των οργανώσεων νεολαίας. Η ανταπόκριση, ωστόσο, των νέων και των οργανωμένων συνόλων τους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετώπισε η κοινωνία ήταν εξίσου εντυπωσιακή και άμεση.

Στα πιο πάνω αποτελέσματα κατέληξε η ad hoc Ομάδα Εργασίας Covid-19 που δημιούργησε ο Οργανισμός Νεολαίας κατά την περίοδο του εγκλεισμού, με τη συμμετοχή νέων, εκπροσώπων οργανώσεων νεολαίας και λειτουργών του ΟΝΕΚ. Στόχος της ομάδας ήταν η διερεύνηση των προκλήσεων που αντιμετώπισαν οι νέοι και οι οργανώσεις νεολαίας λόγω της πανδημίας και η υποβολή εισηγήσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων, με βάση καλές πρακτικές της Κύπρου και του εξωτερικού. Μέσα από την πρωτοβουλία αυτή, δόθηκε η ευκαιρία στους νέους και τους τεχνοκράτες να συζητήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις, να εκφράσουν τις ανησυχίες τους και να υποβάλουν τις εισηγήσεις τους, σχετικά με την αντιμετώπιση των καινοφανών προκλήσεων που αναδύθηκαν. Οι εργασίες της Ομάδας πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του 2020.

Η χαρτογράφηση της κατάστασης κατά την περίοδο του εγκλεισμού κατέδειξε ότι οι κύριες προκλήσεις και δυσκολίες που είχαν να αντιμετωπίσουν οι νέοι ήταν ψυχοκοινωνικές, οικονομικές, εκπαιδευτικές και τεχνολογικές. Για τις οργανώσεις νεολαίας, μεγαλύτερη πρόκληση αποτέλεσε η αναβολή ή ακύρωση των δράσεων τους με συνεπακόλουθη μείωση των χορηγιών, η ανάγκη προσαρμογής των δραστηριοτήτων τους σε ένα ψηφιακό περιβάλλον και η εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας με τα μέλη τους.

Η Ομάδα συγκέντρωσε συνολικά 200 περίπου εισηγήσεις και καλές πρακτικές, οι οποίες αφορούν μέτρα ψυχολογικής στήριξης και οικονομικής ενίσχυσης των νέων, δράσεις στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, τρόπους ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων, δράσεις εθελοντισμού και αλληλεγγύης, όπως επίσης και τρόπους ενίσχυσης του τομέα εργασίας με τη νεολαία (youth work).

Το Τμήμα Πολιτικής του ΟΝΕΚ προχώρησε στη μελέτη και την κατηγοριοποίηση των πιο πάνω εισηγήσεων, για την προώθησή τους στα αρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες. Καθηκόντως, ο ΟΝΕΚ θα εξετάσει το ενδεχόμενο υλοποίησης όσων προτάσεων εμπίπτουν στο πεδίο δράσης του.

Τα αποτελέσματα των εργασιών της Ομάδας έχουν αναρτηθεί στη σελίδα του Οργανισμού Νεολαίας www.onek.org.cy.