Καθαρίζετε το σπίτι με χλωρίνη; Συμβουλές από ειδικούς για να τη χρησιμοποιείτε σωστά!

House photo created by freepik - www.freepik.com

Η πανδημία από τον κορωνοϊό (COVID-19), επιβάλλει τη λήψη ειδικών μέτρων σε συλλογικό επίπεδο, αλλά και την αυστηρή τήρηση σε ατομικό επίπεδο κανόνων καθαριότητας και υγιεινής για όσον το δυνατό καλύτερο περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Ένα από τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται καθημερινά είναι ο καλός καθαρισμός και η απολύμανση επιφανειών και αντικειμένων τόσο στους χώρους εργασίας όσο και στις οικίες. Η πιο συνήθης πρακτική είναι η χρήση διαλυμάτων χλωρίνης σε αναλογία 1:10 που θεωρείται ότι συμβάλλει στην αποτελεσματική πρόληψη των μολύνσεων. Είναι σημαντικό όμως τα προϊόντα χλωρίνης να χρησιμοποιούνται σωστά ώστε να μην προκύψουν περαιτέρω σοβαρά θέματα για την υγεία μας.

Για το λόγο αυτό πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

  • Το κύριο ενεργό συστατικό των προϊόντων χλωρίνης είναι το υποχλωριώδες νάτριο.
  • Το υποχλωριώδες νάτριο είναι το πιο γνωστό, αποτελεσματικό και ταχείας δράσης μικροβιοκτόνο. Έχει την ικανότητα να εξοντώνει πληθώρα παθογόνων μικροβίων, βακτηρίων, μυκήτων (μούχλας) και ιών αποτρέποντας έτσι τη μετάδοση τους στον άνθρωπο και στα ζώα.
  • Έχει αποδειχθεί ότι είναι ιδιαίτερα δραστικό απολυμαντικό γιατί σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις εξοντώνει ένα ευρύ φάσμα μικροβίων επιδρώντας ακόμα και στα πιο ανθεκτικά μικροβιακά στελέχη.
  • Η χρήση προϊόντων χλωρίνης στα σπίτια πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή. Στα σπίτια μπορεί κανείς να βρει και διάφορα άλλα χημικά προϊόντα όπως απορρυπαντικά, φάρμακα και υλικά μαγειρικής, τα οποία αν αναμιχθούν με προϊόντα χλωρίνης είναι πιθανόν να οδηγήσουν στην παραγωγή επικίνδυνων παραπροϊόντων. Από την ανάμειξη της χλωρίνης με κάποιο οξύ (π.χ. καθαριστικό αλάτων) ή με αμμωνία παράγεται αέριο χλώριο που είναι ιδιαίτερα τοξικό (δηλητήριο). Το χλώριο είναι τοξικό για τον ανθρώπινο οργανισμό σε περίπτωση εισπνοής και ερεθίζει τους βλεννογόνους. Προκαλεί επίσης σοβαρό ερεθισμό στα μάτια και στο δέρμα και είναι επίσης πολύ επικίνδυνο και για το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμοποιείται χλωρίνη σε χώρους που δεν αερίζονται επαρκώς.


Σημαντικό!

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω και λόγω των τελευταίων εξελίξεων είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι εάν αγοράζετε καθαριστικά ή άλλα επικίνδυνα χημικά προϊόντα μέσω διαδικτυακών καταστημάτων (αγορές εξ αποστάσεως, είτε μέσω υπολογιστή, διαδικτύου, διαφημιστικών εντύπων/ καταλόγων, ή τηλεοπτικών διαφημίσεων) θα πρέπει να διαβάζετε προσεκτικά τις πληροφορίες που αφορούν την επικινδυνότητά των προϊόντων αυτών. Οι πληροφορίες επικινδυνότητας θα πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία όπως φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα για καλύτερη ενημέρωσή και λήψη των κατάλληλων μέτρων προστασίας και προφύλαξης.