Σε πλήρη λειτουργεία ο Βιολογικός Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων του εργοστασίου της Φρου Φρου.

Με συνέπεια και αφοσίωση στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη που προκύπτει από το αντικείμενο των εργασιών του, ο Όμιλος Εταιριών Φρου Φρου έθεσε πρόσφατα σε πλήρη λειτουργεία τον Βιολογικό Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων του εργοστασίου στην Κοκκινοτριμιθιά.

Το έργο εκπονήθηκε με αφορμή την επέκταση του εργοστασίου με προσθήκη υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων για τη στέγαση των καινούριων γραμμών παραγωγής και την εγκατάσταση της νέας Φωτοβολταϊκής Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο συνδυασμός της λειτουργείας των δύο έργων έχει ως στόχο η παραγωγή του εργοστασίου να εξελίσσεται με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, πάντα στα πλαίσια μίας αειφόρου ανάπτυξης.

Ο Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων παράγει βιοαέριο για τη θέρμανση των αναερόβιων αντιδραστήρων καθώς και επεξεργασμένο νερό για σκοπούς άρδευσης και πυρόσβεσης.