«Το παιδί μου θέλει συνέχεια να παίζει. Είναι φυσιολογικό»; Τι σημαίνει το παιχνίδι για τα ίδια τα παιδιά;

Kids photo created by freepik - www.freepik.com

Το ελεύθερο παιχνίδι είναι βασικό κομμάτι της εξέλιξης του ανθρώπου. Το παιχνίδι αποτελεί μια βασική παρόρμηση για τα παιδιά. Υπολογίζεται πως το 15% της παιδικής ενέργειας διοχετεύεται στο παιχνίδι. Κι είναι φανερό πως το παιχνίδι βοηθά το παιδί με ποικίλους τρόπους. Αν θέλαμε να κατηγοριοποιήσουμε τους τομείς στους οποίους το παιδί ωφελείται από την εμπλοκή του στο παιχνίδι, θα μπορούσαμε να τους κατατάξουμε στους ακόλουθους έξι τομείς: Κοινωνικός τομέας, Κινητικός τομέας, Συναισθηματικός τομέας, Γνωστικός τομέας, Σχολικός τομέα και Τομέας της αυτογνωσίας.

5 Λόγοι για να παίξει

1. Στον κοινωνικό τομέα, ένα παιδί που παίζει με άλλα παιδιά σίγουρα βοηθιέται στην κοινωνικοποίησή του, στις σχέσεις του με τα άλλα παιδιά, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συ-
νεργασίας και επίλυσης διαφορών… Το παιδί, μέσα από το παιχνίδι μπορεί να υποδυθεί
ρόλους, να μιμηθεί άτομα του περιβάλλοντός του, να ταυτιστεί με ανθρώπους.

2. Στον κινητικό τομέα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το παιχνίδι συμβάλλει πολύ στην
κινητική ανάπτυξη του παιδιού, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη των πολύ λεπτών
κινητικών δεξιοτήτων αλλά και στην απόκτηση αίσθησης του χώρου. Τα παιδιά τρέχουν,
πηδούν, σέρνονται, σκαρφαλώνουν, διαχειρίζονται μικρά αντικείμενα που απαιτούν
λεπτότητα κινήσεων.

3. Στο συναισθηματικό τομέα το παιχνίδι είναι εκείνο το μέσο στο οποίο το παιδί
έχει την ευκαιρία να εκφράσει πλείστα όσα συναισθήματα: χαρά, λύπη, αγωνία, πόνο,
αγαλλίαση, φόβο, θυμό. Αλλά και να νιώσει την απόδοση δικαιοσύνης ή να βιώσει την
αδικία… Το παιχνίδι συμβάλλει στο να νιώσει το παιδί τα συναισθήματα των άλλων – κυρίως μέσα από την υπόδηση ρόλων. Κι έτσι ν’ αποκτήσει ενσυναίσθηση. Πόσες φορές όταν ήμαστε παιδιά δεν νιώσαμε την υπέρτατη χαρά της νίκης σ’ ένα ομαδικό παιχνίδι ή αντίθετα, την απογοήτευση; Και κάποιες φορές νιώσαμε αδικημένοι από την εξέλιξη και την έκβαση ενός παιχνιδιού; Αλλά το ξεπερνούσαμε και επανερχόμασταν στο παιχνίδι σύντομα για να διεκδικήσουμε εκείνο που πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να πετύχουμε. Κι άλλες φορές που θυμώσαμε με τους φίλους μας ή νιώσαμε έντονη την αγωνία για την εξέλιξη ενός παιχνιδιού.

4. Στο γνωστικό τομέα το παιχνίδι είναι εκείνο που καλλιεργεί τη γλώσσα και κατ’ επέκταση το νου. Η φαντασία του παιδιού οργιάζει, βρίσκει τρόπους να εξερευνήσει και να ανακαλύψει νέες γνώσεις και νέους τρόπους να ενεργεί. Αναπτύσσει τη δημιουργικότητά του.

5. Το παιχνίδι συμβάλλει στην ανάπτυξη της αυτογνωσίας στο παιδί. Μέσα από το ελεύθερο παιχνίδι το παιδί μαθαίνει καλύτερα τον εαυτό του. Κατανοεί κλίσεις και ενδιαφέροντα, αδυναμίες και τομείς στους οποίους χρειάζεται βελτίωση. Μαθαίνει τα δυνατά και αδύνατα σημεία του. Αναγνωρίζει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά του. Αλλά και των άλλων. Πόσες φορές δεν διστάσαμε να παίξουμε κάποιο παιχνίδι, γιατί βρίσκαμε το βαθμό δυσκολίας του υπερβολικά ψηλό για το άτομό μας; Και πόσες φορές μπήκαμε μπροστά για ένα άλλο παιχνίδι επειδή ακριβώς το νιώθαμε δικό μας;

Είσαι γονιός; Μην ξεχνάς κάτι πολύ σημαντικό!

Είναι απαραίτητο να παίζουμε κι εμείς κάποιες φορές με τα παιδιά μας. Για πολλούς λόγους το παιδί έχει ανάγκη να παίξει με τον πατέρα και τη μητέρα, να γελάσει μαζί τους, να κάνει τρέλες με τους γονείς του. Το να γινόμαστε κάπου κάπου ξανά παιδιά είναι ωφέλιμο και για εμάς τους ενήλικες.

Εν κατακλείδι, το παιχνίδι αποτελεί βασικό δικαίωμα του παιδιού. Είναι το μέσο που θα δώσει στο παιδί συναισθηματική ανακούφιση. Εύχομαι σύντομα να επανέλθουμε στην κανονικότητα, όπου τα παιδιά μας θα μπορούν να παίξουν ξανά ελεύθερα στο πάρκο της γειτονιάς, χωρίς περιορισμούς, χωρίς αποστάσεις, χωρίς μάσκες που να κρύβουν τα χαμόγελα τους.

 

Με τη συνεργασία της Κλινικής Ψυχολόγου, Παναγιώτας Μικελλίδου.
Στοιχεία επικοινωνίας 96325632/ Facebook