Σοφία για τα Παιδιά και Webarts δίνουν ελπίδα μέσω των Social Media

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της, η Webarts, με εφαλτήριο τις αρχές και τις αξίες της, ανέλαβε τη ψηφιακή προβολή των ενεργειών και δράσεων του οργανισμού και πλέον τη δημιουργία της καινούργιας ιστοσελίδας του!

Η Webarts στηρίζει ενεργά το Σοφία για τα Παιδιά, ενισχύοντας τη digital παρουσία του οργανισμού και διαμορφώνοντας τη σωστή στρατηγική εικόνα του στα social media. Μέχρι στιγμής, μόνο το 2020, σε σχέση με το 2019, έχει επιτευχθεί αύξηση 33% στη βασική δράση του οργανισμού που δεν είναι άλλη από την καμπάνια «Υιοθετώ ένα Παιδί», ενώ σημαντικές αυξήσεις έχουν καταγραφεί ήδη στο website traffic και post και reach engagement.

Ο απώτερος στόχος της Webarts είναι, μέσω της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας στον τομέα του Digital Marketing & Web Design, να ενδυναμώσει τη ψηφιακή παρουσία του οργανισμού και να συνεισφέρει περαιτέρω στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τις ενέργειες που αφορούν το δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών, της σίτισης και παροχής πόσιμου νερού και της βασικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Με ανεπτυγμένο το αίσθημα της προσωπικής και κοινωνικής μας ευθύνης, συνεχίζουμε να στηρίζουμε με την ίδια αποφασιστικότητα και όρεξη τον οργανισμό, τους εθελοντές και τις δράσεις του.