Οι συνοικίες στο επίκεντρο του Δήμου Λεμεσού

Τα έργα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε συνοικία της Λεμεσού ξεχωριστά εξετάζει η δημοτική αρχή της πόλης. Στο πλαίσιο παγκοινοτικών συσκέψεων, που θα καλύψουν όλη τη Λεμεσό, ο Δήμαρχος και δημοτικοί σύμβουλοι, στην παρουσία υπηρεσιακών, συζητούν μαζί με τα Συνοικιακά Συμβούλια τα τοπικά προβλήματα της κάθε περιοχής, γίνεται ενημέρωση για τα προγραμματισμένα έργα, αλλά και τις προσπάθειες του Δήμου ώστε ο δημότης να έχει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.

Στις συσκέψεις, που διοργανώνονται από τη Δημοτική Επιτροπή Περιφερειακής Επικοινωνίας και Ανάπτυξης, υπάρχει επικέντρωση στα αντιπλημμυρικά έργα, στους χώρους πρασίνου, στις μονοδρομήσεις δρόμων, στα εγκαταλελειμμένα σπίτια, στα ακαθάριστα οικόπεδα, συλλογή σκυβάλων, αντικατάσταση πινακίδων και οδών και άλλα παρόμοια θέματα που επηρεάζουν την καθημερινή ποιότητα ζωής των δημοτών.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις με το Συνοικιακό Συμβούλιο του Καψάλου και το Συνοικιακό Συμβούλιο του Αγίου Γεωργίου (Χαβούζας). Ακολουθούν οι συναντήσεις με τα συνοικιακά συμβούλια του Αγίου Σπυρίδωνα και Ομόνοιας στις 4 Νοεμβρίου.