Οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ επενδύουν στη μάθηση

Για τις Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αφορά τόσο την προσφορά στην κοινωνία όσο και την προσφορά στο προσωπικό του Οργανισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, η Εταιρεία προχώρησε σε συνομολόγηση συνεργασίας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με το Cyprus Institute of Marketing – The Cyprus Business School (CIM), μέσω της οποίας θα προσφέρει στους εργαζόμενούς της και στα παιδιά τους σειρά υποτροφιών για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Το συγκεκριμένο σχέδιο υποτροφιών αποτελεί μέρος της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ και του CIM, την οποία διατηρούν από το 2018. Πρόκειται για μια καινοτόμα πρωτοβουλία, καθώς είναι το πρώτο σχέδιο του είδους του που εφαρμόζεται στην Κύπρο. Τα μαθήματα θα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του CIM σε Λευκωσία και Λεμεσό.

Κάθε είδους επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, εκτός από τη θετική επίδραση που έχει στην ποιότητα εξυπηρέτησης πελατών, δίνει ευκαιρίες και κίνητρα στους εργαζόμενους για προσωπική εξέλιξη και δραστηριοποίηση σε ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ επενδύουν στη μάθηση και με κάθε ευκαιρία μεριμνούν για τη συνεχή εκπαίδευση και διεύρυνση των γνώσεων των ανθρώπων που εργάζονται στον Οργανισμό.

Το σχέδιο υποτροφιών καλύπτει το 100% του κόστους των διδάκτρων του 1ου έτους και απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους και τα εξαρτώμενα παιδιά τους. Όσοι αιτητές πληρούν τα κριτήρια ένταξης θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη από το CIM, το οποίο θα έχει την αποκλειστική ευθύνη διεκπεραίωσης της συνέντευξης. Όσοι αιτητές δεν καταφέρουν να εξασφαλίσουν πλήρη υποτροφία, θα µπορούν να επωφεληθούν της έκπτωσης 20% που προσφέρει το CIM σε όλους τους εργαζόμενους των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ και στα παιδιά τους, για οποιοδήποτε πρόγραµµα σπουδών του.
Όλα τα προγράµµατα του CIM είναι αναγνωρισμένα από το ΚΥΣΑΤΣ (Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών) και για την παρακολούθησή τους οι συμμετέχοντες δικαιούνται να λάβουν κρατική χορηγία.

Ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ, Μάριος Αντωνίου και o Deputy Director-General του CIM, Γιάγκος Χατζηγιάννης, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη συνέχιση της συγκεκριμένης συνεργασίας, η οποία αποδεικνύει έμπρακτα την υπευθυνότητα που επιδεικνύουν οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ απέναντι στους εργαζομένους τους, παρέχοντάς τους όλα τα απαραίτητα εφόδια για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων, των γνώσεων και της εργασιακής εμπειρίας τους.