Εδώ θα υποβάλετε αίτηση για επιδόματα που παραχωρούνται λόγω κορωνοϊού

Mockup photo created by freepik - www.freepik.com

Μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα και αυτοτελώς εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy, τα Στοιχείων του Τραπεζικού τους Λογαριασμού ώστε όσοι εξ αυτών καταστούν δικαιούχοι οποιωνδήποτε ειδικών επιδομάτων να καταβληθούν τα σχετικά επιδόματα, για αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού.

Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η σχετική δήλωση θα καταχωρηθεί στο μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.