Υποχρεωτική η μάσκα στα λεωφορεία- Επαναφέρεται η χωρητικότητα οχημάτων μεταφοράς επιβατών.

People photo created by teksomolika - www.freepik.com

Το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων ανακοίνωσε ότι, από την 9η Ιουνίου 2020, οι Εταιρείες Μεταφοράς Τακτικών Επιβατών με κόμιστρο ανά επιβάτη, καθώς και όλα τα μέσα δημόσιων μεταφορών με λεωφορείο, δηλαδή υπηρεσίες κλειστών θυρών (Shuttle) από και προς τα αεροδρόμια, τουριστικά λεωφορεία και ιδιωτικά λεωφορεία θα μεταφέρουν επιβάτες ίσο με το 100% της χωρητικότητας των οχημάτων τους.

Επιπλέον, η χρήση μάσκας ατομικής προστασίας είναι υποχρεωτικήγια όλους όσους χρησιμοποιούν τα πιο πάνω μέσα μεταφοράς. Οι εταιρείες και οι επιβάτες θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν όλα τα Διατάγματα και τα Πρωτόκολλα Υγείας όσον αφορά την αντιμετώπιση του COVID 19 όπως έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας.