Από τις 18 Μαΐου μέχρι το τέλος Μαΐου διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας των Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέχρι τις 17:30

Business photo created by freepik - www.freepik.com

Η εξυπηρέτηση του κοινού, στις υπηρεσίες Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για την περίοδο από 18 Μαΐου 2020 μέχρι το τέλος Μαΐου, πέραν του ωραρίου της καθημερινής εξυπηρέτησης (08:00-15:00) θα διευρυνθεί κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη μέχρι τις 17:30. Το διευρυμένο ωράριο θα ισχύει για τις εξής υπηρεσίες:

1. Παράδοση εγγράφων και υποβολή αιτήσεων που αφορούν επιδόματα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

2. Πραγματοποίηση συναντήσεων που έχουν διευθετηθεί μετά από επικοινωνία με τους λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το διευρυμένο ωράριο δεν θα ισχύει για την είσπραξη εισφορών στα ταμεία.

Επισημαίνεται ότι οι επισκέψεις στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία επιτρέπονται μόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης τηλεφωνικά ή μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος, όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω.

Σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανάμεσα σε άλλα αναφέρει.

“Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με στόχο τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και την αποφυγή συνωστισμού στα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καλούν τους εργοδότες και τους ασφαλισμένους όπως:

  1. Καταβάλλουν τις τρέχουσες οφειλόμενες εισφορές μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής / ιστοσελίδας JCC Smart ή μέσω του Διαδικτυακού Συστήματος Πληρωμής Εισφορών των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
    Ταμεία θα λειτουργούν στα Επαρχιακά Γραφεία μόνο για την είσπραξη εισφορών με μετρητά, είσπραξη καθυστερημένων εισφορών και διοικητικών προστίμων.
  2. Για έκδοση βεβαιώσεων, υποβάλλουν ηλεκτρονικά το αίτημά τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ανάλογα με την επαρχία τους- παρατίθεται σχετικός πίνακας πιο κάτω.
  3. Για διερεύνηση καταγγελιών και παραπόνων για τα οποία απαιτείται η φυσική τους παρουσία, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το αίτημά τους για διευθέτηση συνάντησης ανάλογα με την επαρχία τους- παρατίθεται σχετικός πίνακας πιο κάτω.

Οι εγγραφές ανέργων θα συνεχίσουν με τη διαδικασία που ανακοινώθηκε στις 16/03/2020 κατά την οποία οι νέες εγγραφές ανέργων, οι ανανεώσεις υπογραφών ανέργων και οι τερματισμοί εγγραφών θα γίνονται χωρίς να χρειάζεται η φυσική παρουσία των αιτητών.”