Μπορούν τα smartwatches να προβλέψουν τα αποτελέσματα αιματολογικών εξετάσεων;

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Duke και από το Πανεπιστήμιο του Stanford υποστηρίζουν ότι τα smartwatches μπορούν να προβλέψουν τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα smartwatches θα μπορούσαν μέσω της μηχανικής εκμάθησης να υποδείξουν διάφορους τύπους μετρήσεων σχετικά με την υγεία του ανθρώπινου σώματος, λαμβάνοντας υπόψη τους καρδιακούς παλμούς, την θερμοκρασία του σώματος και την καθημερινή δραστηριότητα.

Η ιδέα για την έρευνα προέκυψε όταν οι ερευνητές αναρωτήθηκαν αν τα δεδομένα που συλλέγονταν από τα smartwatches κατά τη διάρκεια της χρήσης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εκ των υστέρων προκειμένου να προκύψουν αποτελέσματα, όπως ακριβώς αυτά που εμφανίζονται από τις εξετάσεις αίματος.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, κατά την οποία εξετάστηκαν δεδομένα 54 ανθρώπων στην πάροδο τριών χρόνων, ανακαλύφθηκε ότι τα smartwatches βάσει των μετρήσεων τους θα μπορούσαν πράγματι να προβλέψουν παθήσεις, όπως είναι η αναιμία και η αφυδάτωση.

Ωστόσο, οι ερευνητές προβληματίστηκαν σχετικά με την «ποσότητα» των δεδομένων από τα smartwatches, καθώς δεν είναι πάντοτε αρκετά συγκεκριμένα για να συμπεράνουν μετρήσεις για τα λευκά αιμοσφαίρια – παραδειγματικά – ή για κάποια άλλη ασθένεια.

 

Πηγή