Ανακυκλώνουμε για μια Καθαρή Λεμεσό

Ο Δήμος Λεμεσού συνεχίζει να υλοποιεί πολύπλευρες δράσεις, με στόχο τη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης και την ευαισθητοποίηση των δημοτών σε θέματα ανακύκλωσης. Σε διάσκεψη τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού παρουσιάστηκε μια νέα σημαντική δράση, σε συνεργασία με την Green Dot Κύπρου, που έχει στόχο να ενημερώσει τους δημότες για τη σημασία της ανακύκλωσης και να τους ενθαρρύνει προς την κατεύθυνση αυτή.

Ο Δήμαρχος Λεμεσού κ. Νίκος Νικολαΐδης παρουσίασε μαζί με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Green Dot, κ. Βασίλη Πετρίδη, φακέλους που περιέχουν ένα σακούλι ανακύκλωσης χαρτιού και ένα σακούλι ανακύκλωσης για συσκευασίες PMD (πλαστικά μπουκάλια νερού και γάλακτος, πλαστικά δοχεία και σακούλες, μεταλλικές συσκευασίες όπως αναψυκτικά, καφέδες, κονσέρβες και συσκευασίες τύπου Tetrapak, π.χ. χυμοί και μικρά γαλατάκια). Στους φακέλους περιλαμβάνεται ενημερωτικό υλικό για τη σωστή χρήση των συγκεκριμένων σακουλιών, καθώς και χάρτης του Δήμου Λεμεσού με τις ημέρες συλλογής των ανακυκλώσιμων συσκευασιών, από το κάθε υποστατικό.

Στους φακέλους περιλαμβάνεται επίσης επιστολή από τον Δήμαρχο κ. Νικολαΐδη που τονίζει ότι «είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι η ορθή διαχείριση των αποβλήτων που δημιουργούμε, αποτελεί θέμα πρωταρχικής σημασίας για τη διαφύλαξή του περιβάλλοντος, της υγείας μας, της ποιότητας της ζωής μας αλλά και της εικόνας του Δήμου μας. Η πόλη μας βρίσκεται σε μια συνεχή πορεία ανάπτυξης και αισθητικής αναβάθμισης, γι’ αυτό γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική η ανάγκη για ανακύκλωση. Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε πόσο σημαντική είναι η προσωπική μας συμβολή».

Ο Δήμος Λεμεσού αρχίζει από σήμερα τη διανομή 50,000 φακέλων σε όλα τα οικιακά υποστατικά της πόλης προσβλέποντας πως η ανακύκλωση θα γίνει μια καθημερινή συνήθεια για όλους τους δημότες του.

Τι γίνεται σήμερα στην πόλη μας – Ποιες είναι οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις μας:
• Ο μέσος Λεμεσιανός παράγει 600 κιλά σκουπίδια το χρόνο και ανακυκλώνει 60 κιλά το χρόνο – ποσοστό 10%, περίπου. Η κομποστοποίηση οργανικών αποβλήτων είναι ακόμα πιο μικρή.

• Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προβλέπει ότι το μερίδιο των αποβλήτων που οδηγούνται στην ανακύκλωση θα πρέπει να ανέλθει μέχρι το 2030 στο 70%, από 45% που είναι σήμερα, τα δε απόβλητα τροφίμων να μειωθούν κατά 50%.

Στρατηγικός στόχος του Δήμου Λεμεσού
Σωστή διαχείριση των απορριμμάτων, μέσω της Μείωσης – Επαναχρησιμοποίησης – Ανακύκλωσης (Reduce – Reuse – Recycle).

Πως θα επιτευχθεί ο στόχος
• Διαλογή των αποβλήτων στην πηγή
• χωριστή συλλογή των διαφόρων τύπων αποβλήτων (πλαστικά, μέταλλα, χαρτί, γυαλί, οργανικά)
• Κομποστοποίηση των οργανικών αποβλήτων

Τι υπάρχει σήμερα
1. Στην Επαρχία Λεμεσού υπάρχουν 4 Πράσινα Σημεία όπου γίνεται ανακύκλωση / επαναχρησιμοποίηση για ογκώδη απόβλητα (Κολόσσι, Παρεκκλησιά, Φασούλλα, Αυδήμου)

2. Λειτουργεί εδώ και 3 χρόνια η πρότυπη Μονάδα Ανακύκλωσης Αδρανών Υλικών στη Φασούλα για μπάζα και υλικά από κατεδαφίσεις οικοδομών.

3. Πρόγραμμα ανακύκλωσης σε συνεργασία με την Green Dot Κύπρου, σύστημα περισυλλογής από πόρτα σε πόρτα, και επιπρόσθετα αριθμός μεγάλων κάδων (30 Κάδοι συλλογής Χαρτιού, 315 Κάδοι συλλογής PMD (πολυκατοικίες και άλλα οργανωμένα κτήρια), 127 Κάδοι συλλογής Γυαλιού)

4. Συνεργασία με τους Οργανισμούς ΑΦΗΣ και Ηλεκτροκύκλωση για την ανακύκλωση μπαταριών και ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, αντίστοιχα.

5. Πρόγραμμα για εγκατάσταση 120 βυθιζόμενων και ημιβυθιζόμενων κάδων και συστήματος συμπίεσης και συλλογής όλων των ειδών αποβλήτων στο παραλιακό μέτωπο και το κέντρο της πόλης. Έναρξη εγκατάστασης εντός του επόμενου έτους

6. Εμπειρίες από το πιλοτικό πρόγραμμα ενίσχυσης της ανακύκλωσης μέσω ανταποδοτικών κινήτρων (“Benefit As you Save – BAS) (κάδοι των 240 λ. και κομποστοποιητές 220 λ. σε 200 νοικοκυριά). Όταν υπάρχει κίνητρο (μείωση φορολογίας – δώρα) πέραν του 50% των υποστατικών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα έχουν μειώσει την ετήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κατοικία. — Εισαγωγή συστήματος Pay as you Throw με τον επόμενο χρόνο

Η νέα σημαντική δράση
Ο Δήμος Λεμεσού αναγνωρίζοντας ότι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τόπος μας είναι η διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων, σε συνεργασία με την Green Dot Κύπρου, προχωρά σε μια νέα σημαντική δράση στα πλαίσια της περιβαλλοντικής του πολιτικής, ώστε να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους δημότες της πόλης μας για τη σημασία της ανακύκλωσης. προσβλέποντας πως η ανακύκλωση θα γίνει μια καθημερινή συνήθεια για όλους.

Θα διανέμει σε όλα τα υποστατικά του Δήμου Λεμεσού 50000 φάκελους που περιέχουν ένα σακούλι ανακύκλωσης χαρτιού και ένα σακούλι ανακύκλωσης για συσκευασίες PMD (πλαστικά μπουκάλια νερού και γάλακτος, πλαστικά δοχεία και σακούλες, μεταλλικές συσκευασίες όπως αναψυκτικά, καφέδες, κονσέρβες και συσκευασίες τύπου Tetrapak, π.χ. χυμοί και μικρά γαλατάκια), ενημερωτικό υλικό για τη σωστή χρήση των συγκεκριμένων σακουλιών, καθώς και χάρτη του Δήμου με τις ημέρες συλλογής των ανακυκλώσιμων συσκευασιών, από το κάθε υποστατικό.

Στους φακέλους περιλαμβάνεται επίσης επιστολή από τον Δήμαρχο, που τονίζει την ολοένα και πιο επιτακτική ανάγκη στις μέρες μας για ανακύκλωση, καθώς και το πόσο σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι, η ορθή διαχείριση των αποβλήτων που δημιουργούμε, αποτελεί θέμα πρωταρχικής σημασίας για την διαφύλαξη του περιβάλλοντος, της υγείας μας, της ποιότητας της ζωής μας, αλλά και της εικόνας του Δήμου μας.