Πολιτική Απορρήτου 

 1. Εισαγωγή

1.1. Η ιστοσελίδα www.primetime.com.cy(στο εξής «Ιστοσελίδα») ανήκει, διατηρείται και δημιουργήθηκε από την PrimeTel PLC (στο εξής «PrimeTel» και/ή «Εταιρεία»).

1.2. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου (η «Πολιτική») περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η PrimeTel θα χειρίζεται οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες παρέχονται από εσάς (εφεξής «Επισκέπτες»)  στην ή μέσω της Ιστοσελίδας. Η PrimeTel θα χρησιμοποιεί εύλογα μέτρα για την προστασία των Προσωπικών Πληροφοριών και θα τις διατηρεί ως εμπιστευτικές.

1.3. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα και για αυτό το λόγο δεσμευόμαστε για την προστασία, το σεβασμό και τη διαφύλαξη του απορρήτου όλων των προσωπικών δεδομένων που μπορεί να  παρέχετε στην ή μέσω της Ιστοσελίδας στην PrimeTel. Η PrimeTel θα διαχειρίζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες σύμφωνα με τις πρόνοιες της εκάστοτε ισχύουσας Νομοθεσίας και θα χρησιμοποιεί εύλογα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών και θα τις διατηρεί ως εμπιστευτικές.

1.4. Προς διευκρίνιση η PrimeTel θα χειρίζεται οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες παρέχονται από τους Επισκέπτες στην ή μέσω της Ιστοσελίδας βάσει της Πολιτικής Απορρήτου. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά ανατρέξτε στην ενότητα “Πολιτική Απορρήτου “της ιστοσελίδας.”

 1. Προσωπικά Στοιχεία που Συλλέγονται

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς και τον τρόπο συλλογής τους μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το τι πληροφορίες έχουμε αποκτήσει από τρίτο μέρος με την προϋπόθεση της συγκατάθεσης να το μοιραστεί μαζί μας (στο εξής «Συνεργασία»).

Κατά τη διάρκεια της χρήσης της Ιστοσελίδας, ο επισκέπτης μπορεί να επιλέξει και/ή μπορεί να του ζητηθεί να δώσει οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα («Προσωπικά Δεδομένα»), όπως:

2.1. Όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερομηνία γέννησης και φύλο

2.2. Την ημερομηνία, ώρα και διάρκεια της περιήγησης σας στην Ιστοσελίδα και την κατά προσέγγιση θέση σας την ώρα της περιήγησης.

2.3. Οι συνομιλίες σας μαζί μας, όπως ηχογράφηση τηλεφωνημάτων με τα κέντρα επικοινωνίας μας, επιστολές με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με αλληλογραφία και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο επικοινωνίας.

2.4. Τα δεδομένα της τοποθεσίας σας. Αυτό μπορεί να είναι ακριβές όταν χρησιμοποιείτε  δεδομένα GPS ή εντοπίζοντας κοντινούς ιστούς κινητής τηλεφωνίας και σημεία πρόσβασης Wi-Fi και εφόσον ενεργοποιείτε υπηρεσίες ή λειτουργίες βάσει τοποθεσίας. Ή λιγότερο ακριβής, όπου, για παράδειγμα, μια τοποθεσία προέρχεται από τη διεύθυνση IP ή τα δεδομένα σας, όπως ένας ταχυδρομικός κώδικας ή το όνομα μιας περιοχής ή μιας πόλης.

2.5. Οι προτιμήσεις σας για συγκεκριμένα προϊόντα, υπηρεσίες και δραστηριότητες στον τρόπο ζωής όταν μας πείτε τι είναι ή υποθέτουμε τι είναι, με βάση τον τρόπο χρήσης της Ιστοσελίδας.

Λαμβάνουμε επίσης πληροφορίες όσον αφορά τη χρήση της Ιστοσελίδας και υπηρεσιών μας, όπως:

-Πληροφορίες χρήσης της Ιστοσελίδας

 1. Συλλέγουμε πληροφορίες των Επισκεπτών της Ιστοσελίδας με τους πιο κάτω τρόπους:

(i) Μέσω τηλεφώνου

(ii) Μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας μας και άλλων ηλεκτρονικών προγραμμάτων και μέσων επικοινωνίας

(iii) Μέσω αλληλογραφίας και/ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

(iv) Μέσω της συμπλήρωσης οποιονδήποτε εγγράφων ή/και ερωτηματολογίων που αφορούν έρευνες προς βελτίωση των υπηρεσιών μας στις οποίες δύναται να συμμετέχει ο Επισκέπτης.

(v) Μέσω της συμμετοχής σε οποιουσδήποτε διαγωνισμούς τους οποίους διοργανώνει η PrimeTel και τους οποίους δύναται να λάβει μέρος ο Επισκέπτης από καιρό εις καιρό

(vi) Μέσω της εγγραφής σας σε ενημερωτικά δελτία, ειδοποιήσεις ή άλλες υπηρεσίες από εμάς.

Χρησιμοποιούμε cookies (μικρά αρχεία κειμένου αποθηκευμένα στο πρόγραμμα περιήγησής σας). Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό και πώς να αποχωρήσετε από αυτές, ανατρέξτε στην ενότητα “Cookies” της ιστοσελίδας.

 1. Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται ή συλλέγονται, κατά τη διάρκεια της χρήσης της Ιστοσελίδας, από την PrimeTel, θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική ή στις σχετικές σελίδες της Ιστοσελίδας. Ενδεικτικά η PrimeTel μπορεί να χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

4.1. Παροχή στους Επισκέπτες προϊόντων ή υπηρεσιών της PrimeΤel.

4.3. Για να σας κρατούμε ενήμερους  για τυχόν προσφορές, νέα, διαγωνισμούς ή εξελίξεις με την  αποστολή διαφημιστικών υλικών ή πληροφοριών μέσω μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ταχυδρομείο,  υπό την προϋπόθεση ότι ο Επισκέπτης έχει δώσει προηγουμένως την συγκατάθεσή του στην PrimeTel για να λαμβάνει τέτοιες πληροφορίες,

4.4. Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μηνυμάτων γνωστοποιήσεων,

4.5. Απάντηση σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες των Επισκεπτών  σχετικά με το δίκτυο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της PrimeTel.
4.6. Κατανόηση για το πώς οι Επισκέπτες χρησιμοποιούν το δίκτυο της PrimeTel, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της προκειμένου η PrimeTel να αναπτύξει νέες προσφορές, προϊόντα και υπηρεσίες και να βελτιώσει τις υπηρεσίες της για να εξασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες είναι όσο το δυνατόν πιο χρήσιμες και ευχάριστες,

4.7. Για να σας παρέχουμε στοχευμένη διαφήμιση στην  Ιστοσελίδα, βασισμένη στη χρήση  cookies. Η  PrimeTel μπορεί επίσης να συνδυάσει τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τα cookies με άλλα δεδομένα που συλλέχθηκαν σύμφωνα με αυτή την πολιτική. Αν δεν επιθυμείτε τη συλλογή δεδομένων βάσει των cookies, ανατρέξτε στην ενότητα “Cookies” της Ιστοσελίδας. Διευκρινίζουμε ότι εάν δεν επιθυμείτε τη συλλογή δεδομένων με  cookies, θα εξακολουθήσετε να λαμβάνετε διαφημίσεις, που δεν θα είναι όμως σχετικές  με τις δικές σας προτιμήσεις.
4.8. Επικοινωνία με τους Επισκέπτες, προκειμένου να τους καλέσει να αποτελέσουν μέρος της επιτροπής των καταναλωτών ή ερευνητικών ομάδων της PrimeTel για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

4.9. Ανίχνευση και πρόληψη πιθανής απάτης ή άλλων παράνομων ενεργειών κατά της PrimeTel.

4.11.Για να προστατεύσουμε το δίκτυο μας.

4.12. Για να κατανοήσουμε πως χρησιμοποιείτε το δίκτυο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, ούτως ώστε να μπορούμε να αναθεωρούμε και να βελτιώνουμε αυτά, να αναπτύξουμε πιο ενδιαφέροντα και χρήσιμα προϊόντα και υπηρεσίες και να εξατομικεύουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Η PrimeTel δύναται να επεξεργαστεί τα στοιχεία τα οποία θα είναι απαραίτητα για την εύρυθμη παροχή των υπηρεσιών προς τους  Επισκέπτες και την τήρηση των υποχρεώσεων της προς όλους τους αρμόδιους φορείς.

 1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

5.1. Η PrimeTel δεν θα διαθέσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα προς οποιοδήποτε τρίτο, εκτός εάν επιτρέπεται ή απαιτείται να το πράξει προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων της απέναντι σας ή/και από την ισχύουσα νομοθεσία και δεν προτίθεται ούτε και θα πωλήσει ή μεταβιβάσει οποιαδήποτε από αυτές τις πληροφορίες σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

5.2. Η PrimeTel θα αποθηκεύει τα Προσωπικά σας Δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα επιτρέπεται από το Νόμο. Εάν δεν υπάρχει καμία νομική υποχρέωση, τα Προσωπικά Δεδομένα θα παραμείνουν αποθηκευμένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα η PrimeTel κατά την κρίση της κρίνει σκόπιμο, βάσει του άρθρου 7 της παρούσης Πολιτικής.

5.3. Στην περίπτωση που η PrimeTel επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα, για τα οποία απαιτείται η συγκατάθεση των Επισκεπτών, θα πρέπει να ζητηθεί η ρητή ή γραπτή συγκατάθεση τους.

5.4. Στην περίπτωση που η PrimeTel επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα, για τα οποία απαιτείται η άδεια του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τέτοια άδεια θα πρέπει να χορηγείται πριν πραγματοποιηθεί η οποιαδήποτε επεξεργασία.

 1. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

6.1 Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ (Κανονισμός 2016/679) καθώς και την, από καιρού εις καιρόν ισχύουσα τοπική νομοθεσία σχετική με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

6.2 Οι σκοποί και οι λόγοι επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχουν ως εξής:-

6.2.1 Για την προστασία και την ασφάλεια των Eπισκεπτών

6.2.2 Για την διερεύνηση και καταγγελία οποιονδήποτε παράνομων δραστηριοτήτων

6.2.3 Για την εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών της PrimeΤel

6.2.4 Για την αποτελεσματική προώθηση των εργασιών της PrimeΤel

6.2.5 Για την προστασία των δικαιωμάτων της PrimeΤel

6.3 Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την PrimeΤel πάντοτε θα βασίζεται σε μια ή περισσότερες από τις πιο κάτω νομικές βάσεις:

6.3.1 Για την συμμόρφωση με οποιαδήποτε νομική υποχρέωση.

6.3.2 Για λόγους προστασίας έννομων συμφερόντων της PrimeTel, π.χ. αποτροπή πιθανής απάτης, διατήρηση της ασφάλειας του δικτύου και των υπηρεσιών μας, και βελτίωση των υπηρεσιών μας. Στην περίπτωση αυτή θα προσπαθούμε ούτως ώστε το έννομο συμφέρον της PrimeTel να μην υπερβαίνει των δικαιωμάτων σας. Επιπλέον σε ορισμένες περιπτώσεις διατηρείτε το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το άρθρο 9, Δικαιώματα σε Σχέση με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.

6.3.3 Με την συγκατάθεση του Επισκέπτη, όπου η PrimeTel δεν μπορεί να βασιστεί σε ένα από τους παραπάνω λόγους.

Ο Επισκέπτης κάνοντας εγγραφή στην/στις υπηρεσία/ες και γνωστοποιώντας τα στοιχεία του στην Iστοσελίδα και/ή σε οποιουσδήποτε αντιπροσώπους αυτών, δίνει την ρητή συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων αυτών από την Primetel και/προς σκοπό της εγγραφής τους στην Iστοσελίδα. Ο Επισκέπτης επιβεβαιώνει την αλήθεια, πληρότητα, ακρίβεια και εγκυρότητα των εν λόγω στοιχείων και τα ενημερώνει επιμελώς ούτως ώστε να παραμένουν  αληθή, πλήρη, ακριβή και έγκυρα.
Νοείται ότι η εν λόγω Πολιτική δεν έχει ως στόχο και δεν δημιουργεί οποιαδήποτε συμβατικά ή άλλα νομικά δικαιώματα σε ή για λογαριασμό οποιουδήποτε μέρους. Επίσης η Πολιτική αυτή εφαρμόζεται μόνο στην Ιστοσελίδα και όχι στις ιστοσελίδες άλλων οργανισμών για τους οποίους παρέχονται σύνδεσμοι και η εταιρεία δεν μπορεί να καταστεί υπεύθυνη για τις Πολιτικές Απορρήτου των εν λόγω τρίτων μερών. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας ανά πάσα στιγμή. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το άρθρο 9, Δικαιώματα σε Σχέση με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.

6.4 Θα τηρούμε σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, ένα ή περισσότερα αρχεία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στα οποία θα καταχωρούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν και ευαίσθητα δεδομένα και τα οποία έχουν δηλωθεί ή θα δηλωθούν από τον Επισκέπτη προς την PrimeTel,  μαζί με όσα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκύψουν από την εξέλιξη της σχέσης σας με εμάς και την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς. Προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται για σκοπούς διαγωνισμού από μέσα κοινωνικής δικτύωσης απευθείας από τον Επισκέπτη, παραμένουν στα εν λόγω μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 1. Χρόνος και Τόπος Διατήρησης Πληροφοριών

7.1 Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται η PrimeTel θα τηρούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία και θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας προς διαφύλαξη της ασφάλειας των εν λόγω πληροφοριών.

7.3. H διατήρηση και επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών θα συνεχίζεται για περίοδο έως και δύο χρόνων, εκτός εάν κρίνεται απαραίτητο για οποιεσδήποτε νομικές υποχρεώσεις της PrimeTel κατά το 7.4.

7.4. Ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για περισσότερο από δύο χρόνια, αν δεν μπορούμε να τα διαγράψουμε για νομικούς, κανονιστικούς ή τεχνικούς λόγους.

 1. Αυτοματοποιημένη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων, Περιλαμβανομένης Της Κατάρτισης Προφίλ

8.1. Κατά την διεξαγωγή των εργασιών της, η Primeτel δύναται να λαμβάνει αποφάσεις βασιζόμενη αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία.

 1. Δικαιώματα σε Σχέση με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

9.1. Τα πιο κάτω είναι δικαιώματα τα οποία κατέχετε σύμφωνα με της πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ (Κανονισμός 2016/679) και της ισχύουσας τοπικής νομοθεσίας αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας:

9.1.1 Δικαίωμα πρόσβασης – Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας υφίστανται επεξεργασία και, σε περίπτωση που αυτό συμβαίνει, το δικαίωμα πρόσβασης στις εν λόγω πληροφορίες. Το πιο πάνω δικαίωμα περιλαμβάνει και το δικαίωμα να σας δοθεί αντίγραφο των δεδομένων που διατηρούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία.

9.1.2 Δικαίωμα Διόρθωσης – Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση τυχών ελλιπών και/ή ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς.

9.1.3 Δικαίωμα Διαγραφής –  Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών και η PrimeTel υποχρεούται να διαγράψει τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

9.1.3.1 τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία;

9.1.3.2 σε περίπτωση που η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σας και έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία και

9.1.3.3  τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα.

9.1.4 Δικαίωμα Εναντίωσης – Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός όπου υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

9.1.5 Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας

9.1.6 Δικαίωμα στη Φορητότητα των Δεδομένων – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας σε άλλη εταιρεία.

9.1.7 Δικαίωμα Εναντίωσης στην Αυτοματοποιημένη Ατομική Λήψη Αποφάσεων – Σε περίπτωση όπου γίνεται αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και λαμβάνονται αποφάσεις βασιζόμενες αποκλειστικά σε αυτή, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε όπως δεν θα υποβάλλεστε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

9.1.8 Δικαίωμα απόσυρσης συγκατάθεσης – Σε περίπτωση όπου κάποια επεξεργασία βασίζεται μόνο σε συγκατάθεση που έχει ληφθεί από εσάς, έχετε το δικαίωμα όπως αποσύρετε την συγκατάθεση την οποία δώσατε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε ανάκληση δεν θίγει τη νομιμότητα επεξεργασίας η οποία βασίστηκε στην συγκατάθεση σας προτού αυτή αποσυρθεί από εσάς ή οποιαδήποτε επεξεργασία γίνεται με οποιαδήποτε άλλη νόμιμη βάση επεξεργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την άσκηση οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Primetel στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@prime-tel.com.  Η εξάσκηση του εν λόγου δικαιώματος θα εξετάζεται σε λεπτομέρεια από την Primetel και θα ακολουθείται ο ανάλογος έγκαιρος χειρισμός με βάση τα δικαιώματα σας καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Primetel.

Η Primetel πάντοτε θα ανταποκρίνεται καταλλήλως κατά πόσο και σε πόσο χρονικό διάστημα δύναται να υλοποιήσει πλήρως ή μερικώς το αίτημα σας αφού λάβει υπόψη όλα τα σχετικά στοιχεία και υποχρεώσεις από τις οποίες διέπεται.

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε και το δικαίωμα όπως υποβάλλεται καταγγελία στην Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε περίπτωση που η PrimeΤel δεν ανταποκριθεί στο αίτημα σας.

 1. Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων

10.1 Κατά την εκπλήρωση νομικών μας υποχρεώσεων δύναται να μεταβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτα μέρη όπως:

10.1.1 Εταιρείες παροχής υπηρεσιών προς την PrimeΤel

10.1.2 Δημόσιες και ρυθμιστικές αρχές στο βαθμό που υποχρεούται η PrimeΤel από τον νόμο

10.1.3 Εξωτερικοί σύμβουλοι, όπως νομικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι marketing

10.1.4 Τρίτα μέρη για προώθηση κοινών υπηρεσιών. Τα τρίτα μέρη είναι υπεύθυνα να εφαρμόζουν την νομοθεσία.

10.1.5. Τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε για διαφημιστικούς σκοπούς, π.χ. Facebook.

10.1.6. Τρίτα μέρη ή/και συνεργάτες σε περιπτώσεις διαγωνισμών στους οποίους αποστέλλονται τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς επικύρωσης ταυτότητας και παράληψης του δώρου σας από αυτούς.

Στην περίπτωση που η  PrimeTel έχει συμβατική σχέση με πάροχο υπηρεσιών ή άλλο συνεργάτη που παρέχει υπηρεσίες εκ μέρους της PrimeTel, και ως εκ τούτου έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, η PrimeTel δεν τον εξουσιοδοτεί να χρησιμοποιεί ή να αποκαλύπτει τα προσωπικά δεδομένα σας  με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πέρα από τη παροχή των υπηρεσιών του.

10.2. Οποιαδήποτε μεταβίβαση θα γίνεται πάντοτε κατόπιν της λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας, του πλήρης ελέγχου των εν λόγω επεξεργαστών προσωπικών δεδομένων και της ανάληψης εκ μέρους των πιο πάνω τρίτων μερών υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων τα οποία θα λάβουν. Διευκρινίζουμε ότι τα τρίτα μέρη είναι υπεύθυνα για εφαρμογή της εν καιρώ εφαρμοστέας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό του Κανονισμού για Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

10.3. Συγχώνευση και εξαγορές (Mergers and Acquisitions)

Σε περίπτωση εξαγοράς μας από άλλο οργανισμό ή αναδιοργάνωσης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα μεταφερθούν σε αυτό τον οργανισμό.

 1. Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων σε τρίτες χώρες

11.1 Σε περίπτωση όπου θα είναι απαραίτητη η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτη χώρα, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας στις τρίτες χώρες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων και να παρέχουν τις κατάλληλες διασφαλίσεις σχετικά με την διαβίβαση των δεδομένων. Η διαβίβαση, εάν και εφόσον θα πρέπει να πραγματοποιηθεί θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ.

 1. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Η Primetel διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή, δημοσιεύοντας την τροποποιημένη πολιτική στην Ιστοσελίδα της http://primetime.com.cy/privacy/. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Αρμόδια Δικαστήρια

Αυτή η πολιτική θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και οποιαδήποτε διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 1. Διάφορα

14.1. Αυτή η Πολιτική δεν έχει ως στόχο και δεν δημιουργεί οποιαδήποτε συμβατικά ή άλλα νομικά δικαιώματα σε ή για λογαριασμό οποιουδήποτε μέρους.

14.2. Αυτή η Πολιτική εφαρμόζεται μόνο όσον αφορά την Primetel PLC και όχι άλλους οργανισμούς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις Πολιτικές Απορρήτου των εν λόγω τρίτων μερών